banner privacy icon

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Những lưu ý để điều khiển xe an toàn và bảo
dưỡng xe đúng cách

Cảm ơn bạn đã chọn xe máy điện YADEA. Tất cả các bộ phận của xe máy điện thông minh
YADEA đều là các bộ phận tiêu chuẩn do nhà máy quy định. Để đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho
xe của bạn, chúng tôi đưa ra những lưu ý đặc biệt dưới đây trong quá trình sử dụng sản phẩm