banner

KHOẢNG GIÁ

Rất tiếc, không tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn của bạn

product

XEM THÊM

YADEA XMEN NEO

17,590,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA XMEN (bản tiêu chuẩn)

16,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ODORA S1 (Thiên Năng)

18,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ODORA S1 TTFAR

20,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ODORA S1 TTFAR (bản giới hạn)

21,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA X-Bull

14,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ODORA TTFAR

19,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA M6I TTFAR

17,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA S3

20,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ULIKE

19,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA G5 Lite

22,000,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA G5

39,990,000 đ

(tiết kiệm 25%)

29,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá 10 triệu đồng (Áp dụng Hà Nội & HCM)

 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

  • Áp dụng khi đặt mua xe tại cửa hàng YADEA Shop và Đại lý đối tác trong tháng 5/2022. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA ULIKE A1

17,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA ULIKE 2.0

20,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA X5

21,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA X5 Lite

18,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA E3

16,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA IGO

14,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp(theo cửa hàng)

product

XEM THÊM

YADEA X-JOY

15,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Hỗ trợ trả góp (theo cửa hàng)

notify
notify
8