banner

KHOẢNG GIÁ

Rất tiếc, không tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn của bạn

product

XEM THÊM

YADEA XMEN NEO

17,590,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA ODORA TTFAR

18,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA M6I TTFAR

17,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA S3

20,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA ULIKE

18,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA G5

39,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 10 triệu đồng

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/12 – 31/12. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA BUYE

21,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Freeship toàn quốc.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 11/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA ULIKE 2.0

20,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA X5

21,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 11/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

product

XEM THÊM

YADEA E3

16,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA IGO

13,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.
 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA I3

13,990,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

  • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).
product

XEM THÊM

YADEA X-JOY

14,490,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500K.

 • Freeship toàn quốc.

 • Hỗ trợ trả góp.

 • Áp dụng khi đặt mua xe qua gian hàng YADEA Official trên Tiki từ 1/11 – 30/11. Liên hệ 18006959 (miễn phí).

notify
notify
3