banner

KHOẢNG GIÁ

Rất tiếc, không tìm thấy sản phẩm phù hợp với lựa chọn của bạn

product

XEM THÊM

YADEA ODORA TTFAR

18,990,000 đ

Khuyến mãi:
  • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
  • Freeship toàn quốc
  • Trả góp 0%
  • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
product

XEM THÊM

YADEA M6I TTFAR

17,990,000 đ

Khuyến mãi:
  • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
  • Freeship toàn quốc
  • Trả góp 0%
  • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
product

XEM THÊM

YADEA XMEN NEO

17,590,000 đ

Khuyến mãi:
 • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ

  • Freeship toàn quốc
  • Trả góp 0%
  • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA S3

  20,490,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA G5

  39,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA BUYE

  21,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA ULIKE

  18,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA ULIKE 2.0

  20,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA X5

  21,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA E3

  16,490,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA IGO

  13,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA I3

  13,990,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  product

  XEM THÊM

  YADEA X-JOY

  14,490,000 đ

  Khuyến mãi:
   • Giảm giá trực tiếp 500.000 VNĐ
   • Freeship toàn quốc
   • Trả góp 0%
   • Áp dụng khi mua xe tại YADEA Official trên Tiki từ 15/9 - 30/9. Liên hệ 18006959 (miễn phí)
  notify
  notify
  4